Time Sheet

This’s a management app, It’s used for manage tasks of employee. This app has two user role, one is manager and the other one is normal user.

A normal user can submit their daily task to their supervisor, review their previous tasks by date, week or month.

A manager can view their employees task, assign task for employees, approve task or not.

Advertisements

Install MacOS Using VMWare On Windows

LƯU Ý: Máy host nên có ít nhất 8GB RAM, và CPU core i5 trở lên, khuyến khích có SSD.  Nếu có SSD thì nên cài mọi thứ lên SSD sẽ có trải nghiệm mượt mà gần 90% như máy mac thật, còn HDD thì nói thật sẽ khá chậm. 

  1. Cài VMWare version 12 trở lên. Link thì crack trên mạng rất nhiều.
  2.  Cài xong các bạn nhớ mở VMWare lên chạy 1 lần rồi tắt. Sau đó tải folder này về  Unlock install MacOS in VMWare

giải nén ra vào đó chạy file win-install.cmd bằng quyền admin. Sau khi chạy xong             sẽ có 1 folder tên tools được tạo ra lát nữa sẽ dùng đến.

  1. Giờ các bạn vào link sau tải về file image của Mac 10.12 dành cho VMWare dung lượng khá lớn nha. MacOS Sierra 10.12

4. Sau khi tải xong file trên về các bạn mở VMWare lên chọn Create A New Virtual Machine. Chọn tiếp Typical bấm next, chọn tiếp I will install the operating system later bấm next, chọn tiếp Apple Mac OS X, mục version bên dưới chọn macOS 10.12, bấm next, ở mục tiếp theo các bạn đặt tên cho máy ảo và chọn nơi lưu máy ảo rồi bấm next. Bước tiếp theo sẽ cho bạn tùy chọn kích thước ổ đĩa ảo, bạn để bao nhiêu cũng được vì lát sau sẽ sửa lại, và option bên dưới chọn Store virtual disk as single file, rồi bấm next, cuối cùng bấm finish.

5. Sau khi tạo xong máy ảo trên VMWare bạn bấm chọn vào máy ảo đó rồi ở panel bên phải chọn Edit virtual machine setting, ở đây bạn có thể tùy biến hardware của máy ảo, nếu máy thật của bạn có cấu hình tốt thì nên nâng RAM cho máy ảo thật cao, tối thiểu là 4GB, còn tối ưu thì >= 8GB, về cpu nếu máy bạn đang dùng là core i5 thì bạn có thể chỉnh Number of processors = 1, và Number of cores per processor = 2, còn nếu xài core i7 trở lên thì Number of cores per processor = 4.

Phần quan trọng nhất là HDD, chọn Hard Disk rồi bấm nút Remove, sau đó bấm nút Add, kế tiếp chọn option SATA bấm next, chọn option Use an existing virtual disk bấm next, giờ các bạn sẽ chọn path đến file mà cac bạn đã download ở step 3 rồi nhấn finish là xong.

6. Vào nơi mà bạn chọn lưu máy ảo ở step 4, trong này có file đuôi là vmx, mở file đó lên bằng bất cứ trình soạn thảo nào, scroll xuống cuối thêm vào dòng smc.version = “0”, lưu lại file.

7. Khởi động máy ảo lên sẽ có vài bước setup ban đầu như username password, múi giờ, etc, các bạn cứ làm bình thường đợi khi nào xong hết vào màn hình chính của mac thì trên menu VMWare chọn VM → Removable Devices → CD/DVD(SATA) → Settings, hiện dialog setting, chọn Use ISO image file, ở đây các bạn chỉ đến path chứa folder tools đã tạo ở step 2, chọn file darwin.iso. Sau đó sẽ có 1 quá trình cài đặt file này trong mac, file này giúp các bạn có thể full screen mac bằng với màn hình máy host, có thể drag & drop file, etc. DONE!!!

Screen Shot 2017-05-27 at 10.52.54

IDN-Barcode Scanner

The app allows you to manage your business, specify in in/out storage management, all the thing you must do is just scan your product’s bar code and…nothing else, this app will do the rest, It’ll store and sort all data about your product depend on your pre-config.

OTOS

This is an utility for driver, the app provides all location of gas stations, car parks, garages follow search conditions such as: car’s manufacture, search radius, current location,…. But the most important feature is, this app allow you to sell/buy a car.

If you wanna buy a car just search by manufacture, or year, or model, etc and you’ll find out real photos of dreamy car!

And if you wanna sell your car, just take some photos and upload to server, one minute later your car is ready for sale!

Wigo Analytics

This app is a kind of analytic app, it can analyze visitor percents of a store every day, percents of revenue, percents of selling product…and report as charts. Besides the apa has function to create a group chat, or individual chat, create task for some one or whole group, task reminder….